مرکز استعدادهای درخشان شهید بهشتی لنگرود

سامانه اطلاع رسانی نتایج پیش دانشگاهی
سامانه اطلاع رسانی نتایج آزمون ها

نسخه آزمایشی

سامانه ای که در حال حاضر درحال مرور آن هستید به صورت آزمایشی جهت اطلاع رسانی نتایج آزمون های دوره پیش دانشگاهی استعدادهای درخشان شهید بهشتی لنگرود راه اندازی شده است، در روزهای آتی امکانات و بخشهای گسترده ای نیز به آن اضافه خواهد شد.

 

استفاده از مداد

استفاده از مداد در پاسخ نامه این امکان را می دهد تا اگر گزینه ای به اشتباه پر شد امکان پاک کردن آن وجود داشته باشد، در صورت انتخاب چند گزینه با خودکار پاسخ نادرست در نظر گرفته خواهد شد.

 

 

کارنامه های هفتگی

کارنامه ها به صورت هفتگی از تمامی آزمون هایی که در طول هفته گرفته می شود منتشر خواهند شد، دانش آموزان جهت دریافت کارنامه فردی برای تک درس می توانند از بخش درخواست و پیشنهاد به صورت آنلاین ثبت درخواست کنند.

تست

سامانه ای که در حال حاضر درحال مرور آن هستید به صورت آزمایشی جهت اطلاع رسانی نتایج آزمون های دوره پیش دانشگاهی استعدادهای درخشان شهید بهشتی لنگرود راه اندازی شده است، در روزهای آتی امکانات و بخشهای گسترده ای نیز به آن اضافه خواهد شد.

سامانه ای که در حال حاضر درحال مرور آن هستید به صورت آزمایشی جهت اطلاع رسانی نتایج آزمون های دوره پیش دانشگاهی استعدادهای درخشان شهید بهشتی لنگرود راه اندازی شده است، در روزهای آتی امکانات و بخشهای گسترده ای نیز به آن اضافه خواهد شد.

مطالب ما

آخرین کارهای ما را مشاهده نمایید